Jak prawidłowo wykonać szczelny taras i balkon

Tarasy i balkony to newralgiczne części budynków. Są wysunięte na zewnątrz i podatne na niszczący wpływ czynników atmosferycznych (woda, wilgoć, promieniowanie UV). Narażone są też na uszkodzenia mechaniczne oraz biokorozję. Jednak to wilgoć i obecność mostków cieplnych są przyczyną korozji płyt balkonowych i przemarzania stropów pod tarasami.

Z wysoką dzienną amplitudą temperatury związane są odkształcenia, woda natomiast poprzez częste przejście przez punkt zamarzania ma destrukcyjne działanie na konstrukcję. Mając na uwadze trudne warunki w polskim klimacie konieczne jest zapewnienie szczelności tarasów i balkonów.

Budowa poszczególnych warstw tarasów, loggi czy balkonów jest różna. Układ warstw zależy od sposobu odprowadzania wody. Istnieją dwa sposoby: powierzchniowy oraz drenażowy.

Powierzchniowy sposób odprowadzania wody

Całkowite odprowadzanie wody opadowej następuje po powierzchni użytkowej (np. wykładziny ceramicznej). Charakterystyczne jest występowanie tzw. uszczelnienia zespolonego (podpłytkowego), w którym okładzina ceramiczna jest zespolona bezpośrednio z hydroizolacją.

Uszczelnienie konstrukcji z powierzchniowym odprowadzeniem wody

Wnikanie wody pod okładzinę może powodować wypłukiwanie związków wapnia z podłoża lub zaprawy klejowej, prowadząc do powstania wykwitów na powierzchni okładziny lub krawędzi balkonów czy tarasów. Ponadto naprężenia powstające na powierzchni, wywołane są przez rozszerzalność cieplną okładziny i podłoża, zwiększone przez dodatkowe oddziaływanie warunków atmosferycznych, mogą być przyczyną pęknięć lub odspojeń. Niezależnie od wybranej okładziny wykonanie balkonu lub tarasu jest zadaniem skomplikowanym, które rozpoczyna się na etapie projektowania i zależy od fachowego wykonania konstrukcji.

Instrukcja wykonania hydroizolacji balkonu

Przed rozpoczęciem prac należy dokonać dokładnej oceny stanu płyty betonowej. W przypadku uszkodzeń należy odsłonięte zbrojenie oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie. Ubytki oczyścić i zagruntować gruntem Greinplast U, następnie wypełnić je zaprawą szybkowiążącą Greinplast ZF.

Kolejny etap to wykonanie nośnego podłoża. Uzyskujemy go poprzez zagruntowanie oczyszczonej powierzchni gruntem Greinplast U rozcieńczonym w stosunku 1:1 lub gruntem Greinplast UKP.

Następny etap to wykonanie warstwy spadkowej (min. spadek 1.5%) w przypadku cienkich warstw wykonujemy ją przy pomocy Greinplast JWF w przypadku grubszych przy pomocy Greinplast JP min grubość takiej warstwy to 2cm lecz w tym przypadku przed jej wykonaniem należy na płycie balkonowej wykonać tzw. szlamowanie (na wylany grunt Greinplast UG wysypujemy niewielka ilość Greinplast JP tak uzyskany szlam wcieramy w płytę szczotką)

W przypadku gdy nie ma potrzeby stosowania termoizolacji powierzchnie zagruntować Greinplast UKP. Następnie zamontować listwy krawędziowe Greinplast DR-30 lub DR-40 połączenia listwy z warstwą spadkową wzmocnić taśmą Greinplast ITS w miejscach styku ściany zamontować taśmę Greinplast ITU zatopioną w hydroizolacji Greinplast I2S oraz nałożyć dwie warstwy hydroizolacji Greinplast I2S min. grubość tak uzyskanej powłoki powinna wynosić 2mm.

Stosując termoizolacje na płycie spadkowej najpierw wykonujemy paroizolacje, nakładamy termoizolację, którą przykrywamy folią PE, zabezpiecza ona termoizolację i stanowi tzw. warstwę ślizgową kompensującą naprężenia międzywarstwowe. Na termoizolacji wykonujemy tzw. warstwę dociskowa stosując Greinplast JP montujemy listwy krawędziowe Greinplast DR-K50, DR-K40 lub DRK30 połączenia listwy z warstwą spadkową wzmocnić taśmą Greinplast ITS w miejscach styku ściany zamontować taśmę Greinplast ITU zatopioną w hydroizolacji Greinplast I2S oraz nałożyć dwie warstwy hydroizolacji Greinplast I2-S min. grubość tak uzyskanej powłoki powinna wynosić 2mm.

Na tym etapie w przypadku profili DR-50 należy rozłożyć matę drenażową Greinplast T50 oraz wypełnić ją elastyczną zaprawą klejową Greinplast P60LD. Okładziny ceramiczne przyklejać na kleju elastycznym Greinplast P60LD z całkowitym pokryciem spodu płytki klejem. Okładziny fugować zaprawą typu CG2 AW. Powierzchnię wykończyć i uszczelnić uszczelniaczem Greinplast EHE

Jakie wybrać płytki?

Dużo błędów popełnia się przy wyborze płytek. Nie należy sugerować się zapewnieniami producentów o mrozoodporności; zupełnie inne parametry decydują o trwałości okładzin ceramicznych w polskim klimacie.

Najlepiej zastosować płytki w jasnym kolorze i o wymiarach nieprzekraczających 30×30 cm. Kolejny ważny parametr to nasiąkliwość wodna. Rozróżnić możemy płytki ciągnione i prasowane na sucho. Są one podzielone na klasy w zależności od nasiąkliwości (oznaczamy ją E).

Na balkonach i tarasach najlepiej sprawdzają się płytki prasowane grup BIa (płytki gresowe do zastosowania na zewnątrz i do wewnątrz E≤0,5%) oraz Blb (płytki podłogowe do wewnątrz i na zewnątrz oraz klinkier 0,5%<e?3%) a=”” tak=””> płytki ciągnione o nasiąkliwości nieprzekraczającej 3% (klasa AI).</e?3%)>

Trzeba natomiast zachować ostrożność w przypadku płytek importowanych, np. z Włoch czy Hiszpanii. Muszą one mieć deklarację mrozoodporności zgodnie z polskimi normami.

Szczelność tarasu nie zależy jednak tylko od okładziny ceramicznej jest to obiekt bardziej skomplikowany. Pod tarasem znajdują się pomieszczenia i konieczne jest wykonanie termoizolacji.

Drenażowy sposób odprowadzania wody

Istotą drenażowych wykładzin na powierzchniach balkonów i tarasów jest fakt, że nie stanowią one bariery dla wody opadowej, która swobodnie przechodzi przez wykładzinę i zatrzymuje się na warstwie izolacji. Możliwość swobodnego przemieszczania się wody nie jest hamowana, grawitacyjnie przemieszcza się w kierunku odpływów lub krawędzi powierzchni balkonów (tarasów). Woda też swobodnie odparowuje. Nie ma więc zamykania wody opadowej pod powierzchnią wykładziny zewnętrznej. Występuje to często przy wykładzinach wykonanych z płytek ceramicznych. Zamknięta woda opadowa pod ich powierzchnią w sposób mocno destrukcyjny wpływa na warstwy izolacyjne pod płytkami i kleje. W warunkach polskiej zimy woda często zamarza i rozmarza, co powoduje odpadanie płytek.

System wykładzin drenażowych, który wykorzystuje żywice poliuretanowe sprawdza się w naszym klimacie. Woda opadowa nie stanowi tu czynnika destrukcyjnego w takim stopniu, jak to ma miejsce w tradycyjnych systemach wykładzin ceramicznych. Wykonane z nich powłoki są wodoszczelne. Ich najważniejsze właściwości to:

  • zdolność przykrywania rys
  • odporność na niskie temperatury
  • odporność na zmiany temperatur
  • bardzo dobra dyfuzyjność
  • odporność na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych
  • odporność na ścieranie i antypoślizgowość
  • niezawodność przy wykonywaniu przyłączy i połączeń
  • bezszwowe uszczelnienie
  • antypoślizgowość, wytrzymałość

Dekoracyjny System posadzkowy Greinstone

System GreinStone to nowoczesne, trwałe rozwiązanie, będące alternatywą dla płytek ceramicznych, czy desek kompozytowych. GreinStone jest łatwym w użyciu i odpornym mechanicznie produktem, który stosuje się na powierzchniach zewnętrznych budynków takich jak balkony, tarasy, czy schody. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie efektownych powłok dekoracyjnych, które gwarantują utrzymanie balkonu, czy tarasu w niezmienionym stanie przez wiele lat.

Dekoracyjny System posadzkowy odwraca filozofię, według której dotychczas tworzono podłoża balkonowe, optymalnie uszczelniając poszczególne warstwy. Opiera się on na przepuszczalności wody przez warstwę drenażową do warstwy hydroizolacyjnej, skąd odprowadzana jest do listew krawędziowych, poza powierzchnię balkonu. Elementami dekoracyjnymi są tu naturalne kruszywa marmurowe lub kwarcowe dostępne w takich kolorach jak: morganit, bursztyn, agat, grafit, antracyt, naturalny kamień rzeczny (dostępny w dwóch frakcjach 3,0-5,0mm i 4,0-8,0mm) Klient ma dowolność w projektowaniu wzorów. Wygląd posadzki zależy od inwencji twórczej osób ją wykonujących. Kruszywa można ze sobą łączyć, tworząc imponująco prezentujące się wzory.
Całość systemu składa się z: warstwy hydroizolacyjnej Greinplast I1K, warstwy drenażowej (kamień wiązany żywicą poliuretanową), oraz listew krawędziowych. Pamiętać oczywiście należy o zaprawie i środku zagęszczającym.