Czym jest hydroizolacja w płynie i jak ją prawidłowo zastosować?

Podczas remontu lub wykańczania łazienki, kuchni, czy też innych miejsc narażonych na zawilgocenie, należy wziąć pod uwagę zastosowanie trwałej hydroizolacji, która uchroni naszą powierzchnię przed niepożądanym działaniem wilgoci. Warto zaznaczyć, że wbrew krążącym opiniom, same płytki i fuga nie są wystarczającym zabezpieczeniem przed przenikaniem wody!

Trzeba pamiętać, iż systematyczne przedostawanie się wody do podłoża np. tynku, może w przyszłości spowodować rozwój wszelkiego rodzaju grzybów, zarówno na jego powierzchni jak i w strukturze, co w konsekwencji prowadzić będzie do kosztownych napraw, nie wspominając już o bardzo szkodliwym oddziaływaniu na zdrowie osób przebywających w pomieszczeniu.

Poza tym bardzo ważne jest, aby zastosowana hydroizolacja wykonana była z wysokiej jakości materiału, według instrukcji producenta.

Co to jest hydroizolacja w płynie?

Najkrócej mówiąc hydroizolacja w płynie jest specjalną warstwą ochronną, której głównym zadaniem jest ochrona powierzchni przed przenikaniem, a w konsekwencji szkodliwym działaniem wody. Dlatego też jej zastosowanie jest zasadne w miejscach szczególnie zawilgoconych, takich jak: kuchnia, łazienka, pralnia, kabina prysznicowa itp.

Hydroizolacja w płynie GREINPLAST IC – to gotowa do użytku, jednoskładnikowa, elastyczna, wodoszczelna masa uszczelniająca. Naniesiona na podłoże pozwala na uzyskanie szczelnych powłok przeciwwilgociowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak te wymienione wyżej.

Produkt nadaje się do zastosowania na typowe podłoża mineralne i płyty gipsowe. Greinplast IC można z powodzeniem wykorzystać do wykonywania powłok hydroizolacyjnych w systemach ogrzewania podłogowego.

Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do wykonania hydroizolacji, należy w odpowiedni sposób przygotować daną powierzchnię. Podłoże musi być wysezonowane, równe, zwarte, suche, wolne od substancji zmniejszających przyczepność i zagruntowane odpowiednio dobranym i przygotowanym gruntem (np. Greinplast U).

Należy oczyścić je z wszelakich pozostałości np. starego kleju, zaś wszelkie nierówności i ubytki muszą zostać zniwelowane. Warto także pamiętać, że hydroizolacja nie jest warstwą finiszową, dlatego po jej wykonaniu należy wykonać jeszcze warstwę osłonową np. ułożyć płytki.

Wykonanie hydroizolacji

Aplikacja hydroizolacji w płynie jest stosunkowo łatwa i szybka. Trzeba pamiętać jednak o prawidłowym jej wykonaniu, ściśle wedle zaleceń producenta.

Poniżej przedstawiamy instrukcję „krok po kroku”, do prawidłowego wykonania hydroizolacji.

1. Zawartość opakowania wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej masy. Nie należy rozcieńczać produktu z wodą!

2. W pierwszym etapie najlepiej wetrzeć w podłoże cienką warstwę hydroizolacji i pozostawić do wyschnięcia. Następnie wykonać połączenia między powierzchnią ścian i podłóg przy pomocy taśmy uszczelniającej Greinplast ITU lub Greinplast ITE oraz dedykowanych narożników. Ewentualne otwory uszczelnić, stosując mankiety. Taśmę uszczelniającą lub mankiety, zatopić w masie uszczelniającej, dokładnie pokrywając ich brzegi.

3. Przy pomocy pacy nanieść równomierną warstwę masy na powierzchnię ściany i podłogi, zapewniając całkowite pokrycie podłoża. Po wyschnięciu pierwszej warstwy (w zależności od warunków od kilku do kilkunastu godzin) nanieść krzyżowo kolejną warstwę uszczelnienia. Grubość ostatecznej powłoki powinna wynosić nie mniej niż 1mm.

4. Po całkowitym wyschnięciu i związaniu (minimum 18h), można przystąpić do układania płytek.