Blog

HomeGreinplastProgram Partnerski GREINPLAST

Program Partnerski GREINPLAST

Organizatorem Programu jest Greinplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krasnem, 36-007 Krasne 512B, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
Wydział XII Gospodarczy pod nr KRS 0000014276, NIP 8133225363, kapitał zakładowy 3808500,00 zł.
WIęcej szczegółów na stronie http://programpartnerski.greinplast.com lub w oddziałach Greinplast.